Hemşehri Günleri

Hemşerilik yapısı gözönünde bulundurularak ilçemizde yaşayan farklı kültürlerdeki vatandaşlarımızın, örf ve adetlerini sergileyebilecekleri, yöresel yemeklerini ikram edebilecekleri, yöresel müziklerini ve halkoyunlarını sergileyebilecekleri ortamlar oluşturularak yöreler arasında kültürel etkileşim sağlanacaktır.