İmar Planlama Çalışmaları

İlçemiz sınırlarında imar çalışmaları tamamlanamayan alanlarda bölgenin refah seviyesini ve yaşam standartlarını arttırmayı hedefleyerek, çarpık kentleşmenin önlenmesi ve nitelikli alanların oluşturulması amacı ile plan çalışmaları devam ettirilecektir. Plan kapsamında; sanayi alanları, lojistik merkezleri, ticaret bölgeleri, yenilenebilir enerji gelişim bölgeleri, rekreasyon alanları ve konut alanları ihtiyaca göre tasarlanacaktır.