Mutlu Mahallesi (Taş Ocakları) Kentsel Yenileme Projesi

616.000 m2 alanda yatay mimaride mahalle kültürümüze uygun ada bazlı site yapılaşması şeklinde hazırlananan projede 1.300 adet gecekondu yerine yaklaşık 2.559 adet konut yapılacaktır. Okul alanları, sağlık alanları sosyal, kültürel ve sportif tesis alanları, ticaret alanları, yeşil alanlar ile birlikte yeni modern bir mahalle konsepti ortaya çıkarılacaktır.