Şehir ve Medeniyet Akademisi

Şehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek, şehir meselelerine yaklaşırken geleneğin birikimi ile gelecek arasında sağlam bir bağ kurarak çalışmalar yapılacaktır.

Bu proje kapsamında şehir hayatına insan ölçeğinde yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak yaklaşımlar geliştirilerek, üretilen düşünceleri uygulama sahasına geçirecek çalışmalar yapılacak, Mamak için sosyo kültürel boyutlarıyla derinlik katılan bir kentsel yenileme modeli ve kent kimliği oluşturulacaktır.