Sıfır Atık Projesi

Sıfır atık projesi kapsamında atık miktarlarını azaltacak, atıkların kaynağında ayrı toplanmasını ve geri kazanımını sağlayacak politika ve projeler üretilerek, sıfır atık projesinin Mamak geneline yaygın olarak uygulanabilmesi adına vatandaşları bilinçlendirici eğitim programları hazırlanacak ve projeye katkı sağlayan vatandaşlarımız için etkinlikler düzenlenip ödüller verilecektir.