Sokak Sağlıklaştırma Çalışması

Bölgemizdeki eski binaların kentsel yenilemeye sokulması ve binaların cephe sağlıklaştırmaları yapılarak şehrin çehresi değiştirilecektir.